จะตอบความคิดเห็นแบบนี้ว่ากระไร

———————————–

เมื่อวันก่อน ผมกับพรรคพวกคุยกันเรื่องเรียนพระไตรปิฎก

เขาบอกว่า การเรียนพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่ดี เขาเห็นด้วย

แต่ตัวเขาเองยังไม่นึกอยากจะเรียน

คือเขาบอกว่าเขายังมีงานอื่นที่จะต้องทำ และเขาเห็นว่าเป็นงานที่จำเป็นมากกว่าการเรียนพระไตรปิฎก

เขาบอกว่า มนุษยชาติต้องก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปในอนาคต ก้าวไปสู่ความเป็นสากล

มนุษย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิทยาการต่างๆ เพื่อความพร้อมในโลกอนาคต

เขาเห็นว่าพระไตรปิฎกไม่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้

แค่ภาษาในพระไตรปิฎก คือภาษาบาลี ก็สวนทางกับโลกอนาคตแล้ว

ไม่มีชนชาติไหนใช้ภาษาบาลีสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เด็กไทยไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาบาลี แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษ มองแค่นี้ก็เห็นได้ชัดว่าอะไรสำคัญกว่ากัน

เขาย้ำว่า เขาไม่ได้บอกว่าพระไตรปิฎกไม่ดี ไม่จำเป็น ไม่ได้บอกว่าภาษาบาลีไม่ดี ไม่จำเป็น เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจเขาผิด

เขาเห็นว่าพระไตรปิฎกก็ดี ภาษาบาลีก็ดี-ดีอย่างแน่นอน แต่มันไม่จำเป็นสำหรับเขา-อย่างน้อยก็ในขณะปัจจุบันนี้

เขาเชื่อว่าคนไทยส่วนมากก็คิดอย่างเดียวกับเขา คือพระไตรปิฎกดี ภาษาบาลีดี

แต่ไม่จำเป็น

ดีกับจำเป็น ไม่เหมือนกัน

ดีก็ส่วนดี จำเป็นก็ส่วนจำเป็น

ของดีไม่จำเป็นจะต้อง “จำเป็น” สำหรับทุกคนเสมอไป

เขาเห็นว่า พระไตรปิฎกนับวันจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง นอกจากภาษาจะโบราณแล้ว เนื้อหาก็แสนจะโบราณ เข้าใจยาก

แต่ที่สำคัญก็คือ-ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าใจไปทำไมในเมื่อเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจกว่าและจำเป็นกว่ายังมีรออยู่อีกตั้งมากมาย

เขาบอกว่า – ขอประทานโทษเถิด แม้แต่พระภิกษุสามเณรทุกวันนี้เขาก็สังเกตเห็นว่าไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎก ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎก

ที่เรียนก็คงมี แต่น้อย ทั้งไม่ได้เรียนเพราะสำนึกว่าเป็นหน้าที่หลักของพระเณร แต่เรียนด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่นเรียนเพื่อเอาปริญญา เอาวุฒิ พอได้แล้วก็เลิก

แต่ส่วนใหญ่แล้ว เขาเชื่อว่าไม่ได้เรียน

ในเมื่อพระเณรเองแท้ๆ ก็ยังไม่เรียน แล้วจะให้ชาวบ้านที่ไหนมาเรียน

จะตอบความเห็นแบบนี้ว่ากระไรดีขอรับ?

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๕ กันยายน ๒๕๖๒
๑๐:๒๑