จะเถียงกับเขาหรือจะเห็นตามเขา

——————————–

ปัญหาที่มักถกเถียงกันว่า-ความดีความชั่วเอาอะไรมาวัด-คนเดี๋ยวนี้ชักจะเอียงไปทางที่ว่า ไม่มีอะไรดีชั่วในตัวมันเอง

ดีชั่วขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมนั้นๆ

ชั่วในสังคมหนึ่ง อาจเป็นเรื่องธรรมดาหรืออาจเป็นเรื่องดีในอีกสังคมหนึ่ง

เพราะนั้น อะไรที่คนนิยมทำกันมากๆ นั่นแหละดี นั่นแหละถูก
อะไรที่คนไม่นิยมทำ นั่นแหละไม่ดี ไม่ถูก

ถ้ามันดี คนก็ต้องนิยมทำกันสิ
นี่คนไม่นิยมทำ แสดงว่ามันไม่ดี

อะไรดี อะไรไม่ดี คนสมัยนี้ใช้วิธีให้เหตุผลแบบนี้

เวลานี้คนเชื่อว่าดีชั่วถูกผิดมีชนิดเดียว คือชนิดที่ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคม

เวลานี้คนแทบจะไม่รู้จักดีชั่วตามสัจธรรม

ดีชั่วตามสัจธรรม คือดีชั่วชนิดที่-ไม่ว่าใครจะเห็นเป็นอย่างไร สิ่งนั้นก็ดีหรือชั่วอย่างที่มันเป็น ไม่ดีหรือชั่วไปตามความเห็นของใคร

ถ้าสิ่งนั้นดี แม้จะมีใครเห็นว่าไม่ดี สิ่งนั้นก็จะยังคงเป็นความดีอยู่นั่นเอง ไม่กลายเป็น “ไม่ดี” ไปตามความเห็นของใครๆ หรือตามความนิยมของสังคม

ถ้าสิ่งนั้นไม่ดี แม้จะมีใครเห็นว่าดี สิ่งนั้นก็จะยังคงเป็นความไม่ดีอยู่นั่นเอง ไม่กลายเป็น “ดี” ไปตามความเห็นของใครๆ หรือตามความนิยมของสังคม

ข้อสำคัญอยู่ที่-เราทำความเห็นของเราให้ตรงกับความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน (ยถาภูตํ ปชานาติ)

……………….

เช่น การฆ่ากัน โดยสัจธรรมแล้วเป็นความไม่ดี

ไม่ดีโดยสัจธรรม คือไม่ดีอยู่ในตัวของมันเอง

ไม่ใช่ไม่ดีเพราะมีคนเห็นว่ามันไม่ดี

แม้จะมีใครสังคมไหนเห็นไปว่าการฆ่ากันเป็นความดี การฆ่ากันก็ยังคงเป็นความไม่ดีอยู่นั่นเอง ไม่ได้กลายเป็นความดีไปตามความเห็นของคนหรือของสังคม

นี่คือดีชั่วตามสัจธรรม

ดีชั่วตามสัจธรรมแบบนี้แหละที่คนสมัยใหม่ไม่รู้จัก และไม่ยอมรับว่ามีอยู่จริง

คนสมัยใหม่เห็นว่าดีชั่วตามสัจธรรมแบบนี้ไม่มีจริง

คนสมัยใหม่เห็นว่าดีชั่วมีแบบเดียว คือดีชั่วตามความเห็นหรือความนิยมของสังคม

ถ้าสังคมเห็นว่าการฆ่ากันเป็นความดี
การฆ่ากันก็เป็นความดี

ถ้าสังคมเห็นว่าการลักขโมยฉ้อโกงกันเป็นความดี
การลักขโมยฉ้อโกงกันก็เป็นความดี

ถ้าสังคมเห็นว่าการสมสู่กันไม่เลือกหน้าเป็นความดี
การสมสู่กันไม่เลือกหน้าก็เป็นความดี

ถ้าสังคมเห็นว่าการโกหกหลอกลวงกันเป็นความดี
การโกหกหลอกลวงกันก็เป็นความดี

ถ้าสังคมเห็นว่าการเสพยาบ้ายาเมากินเหล้าหัวราน้ำเป็นความดี
การเสพยาบ้ายาเมากินเหล้าหัวราน้ำก็เป็นความดี

คนสมัยใหม่เห็นแบบนี้

ท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เห็นแบบนี้

ถ้าไม่ใช่

ท่านจะอธิบายหรือจะเถียงกับคนที่เขาเห็นแบบนี้ว่ากระไร

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๕:๑๗