พระมหาพัน แตะกระโทก 

วันนี้มีญาติโยมออกมาใส่บาตรสามเณรมากกว่าเมื่อวาน บางท่านไม่ได้หุงข้าวก็ไปซื้อขนมมาใส่บาตร เห็นแล้วน่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งกับชาวเมืองนาลันทา