ซื่อสัตย์อย่างพอดีและมีเทคนิค
ความพอดี และความมีเทคนิค
วิธีการอันเหมาะสม เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ในการประกอบกิจการให้สำเร็จ

มิฉะนั้น แล้วแม้เราจะทำ
ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ก็อาจพลาดไปได้

เมื่อเราอยู่ในวัยต้น
เรามักขาดองค์ประกอบที่สำคั
คือ ความพอดี ความมีเทคนิคและวิธีการ
เรามักเชื่อในความซื่อสัตย์และจริงใจของเรา

และทำไปตามนั้น
เมื่อพลาดไม่บรรลุผล
เราจึงรุ้สึกสับสนว่า “ทำไม ทำไม?”

แต่เมื่อเราอายุสูงขึ้น
มีประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นไป
ในชีวิตมนุษย์มากขึ้น

เราถึงได้แลเห็นว่า
ความซื่อสัตย์จริงใจนั้น
ต้องประกอบด้วยความพอดี
มีเทคนิคและวิธีการอันเหมาะสม
จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จได้

—————–

#ทางชีวิต
#อาจารย์วศิน อินทสระ
เครดิตภาพ
webboard.sanook.com