“ซุป’ตาร์” สร้างบารมีแดนพุทธภูมิ

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ พา “#ณเดช_คูกิมิยะ” , แม่แก้ว และคณะ กราบสักการะบูชาลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศเนปาล

ณเดช มีความตั้งใจจะเดินทางมากราบและปฏิบัติธรรม พร้อมกับคุณแม่แก้ว ณ แดนพุทธภูมิ ให้ครบถ้วนทั้งสี่สังเวชนียสถาน โดยการเดินทางครั้งนี้ จะได้เข้าสู่พุทธสถาน ๒ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ และ สถานที่ปรินิพพาน

ถือเป็นหนึ่งบุญเขตสำคัญของชาวพุทธ ที่สักครั้งในชีวิต จะได้เดินทางมากราบสักการะพระพุทธองค์ในแดนพุทธภูมิ