“ณเดช” ในแดนพุทธภูมิ

เวลา ๒ วัน ในเส้นทางตามรอยบาทพระศาสดา ของซูเปอร์สตาร์อย่าง #ณเดช_คูกิมิยะจากสวนลุมพินีวัน สถานที่ “เกิด” ของพระพุทธเจ้า สู่เมืองกุสินารา สถานที่ “ดับ” ของพระพุทธเจ้า

นอกจากจะเข้าสักการะบูชาในพุทธสถานสำคัญ ตามรอยธรรมย้ำรอยครู ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วว่า “หลังการล่วงไปแห่งพระองค์ ถ้าผู้ใดปรารถนาจะเข้าเฝ้ากราบสักการะ ก็จงไปในที่ ๔ สถาน คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน”

ซึ่งชาวพุทธผู้มีศรัทธา จึงควรสักครั้งในชีวิตที่จะหาโอกาสเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์

คณะของ ณเดช ยังสร้างบารมีเต็มที่ด้วยการเข้าทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงทุกวัด เพื่อเป็นกองทุนโรงทานอุปถัมภ์ผู้เดินทางมาแสวงบุญที่เข้ามากินข้าวน้ำและพักค้างแรมที่วัด ตลอดจนกองทุนโรงพยาบาลรักษาผู้แสวงบุญและคนอินเดีย และกองทุนถวายถัตตาหารแก่พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ตลอด ๖ เดือน ในยามที่ไม่มีผู้แสวงบุญเดินทางมา เป็นต้น

บุญ ๓ วัด คือ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล , วัดไทย ๙๖๐ ณ ด่านชายแดน และ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา