ดูแลพระมหาเถระผู้เป็นเนื้อนาบุญ

#พระอาจารย์เรวัฒน์ ชยากโร พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ ซึ่งเป็นพระธรรมวิทยากรในสายวิปัสสนา ได้รับโอกาสให้ถวายการดูแล พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ พระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งล้านนาไทย ในเส้นทางสังเวชนียสถานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธคยา-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี

พระอาจารย์เรวัฒน์ เป็นพระธรรมวิทยากรที่สุภาพ นุ่มนวล มีความรู้มาก มีความเมตตาสูง และเกื้อกูลต่อผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง จนได้รับคำชื่นชมจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ และคณะศิษยานุศิษย์ผู้ติดตามทุกท่าน