ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓

 1. บางพวก เปลือยเปล่าไม่นุ่งผ้าห่มผ้า
 2. บางพวก ยืนเท้าเดียวยกเท้าหนึ่งไว้ปัสสาวะ
 3. บางพวก ถ่ายอุจจาระแล้วเช็ดด้วยนิ้วมือเลียด้วยลิ้น
 4. บางพวก มิได้ยินดีซึ่งวัตถุอันตระกูลนิมนต์
 5. บางพวก รับแต่ข้าวปากหม้อ
 6. บางพวก รับจังหันแต่เรือนเดียว
 7. บางพวก รับจังหันแต่สองเรือน
 8. บางพวก กินข้าวแต่เพียงคำเดียว
 9. บางพวก กินข้าวแต่เพียงสองคำ
 10. บางพวก กระทำเซิงซุ้มเป็นเรือน
 11. บางพวก เอาจังหันกองดินแล้วเลียกิน
 12. บางพวก ฉันวันหนึ่งอดวันหนึ่ง
 13. บางพวก ไม่ยินดีจังหันที่ทายกอุทิศให้
 14. บางพวก กินวันหนึ่งอดเสีย ๑๐ วัน
 15. บางพวก กินวันหนึ่งอดเสีย ๑๕ วัน
 16. บางพวก ถือถั่วเป็นอาหาร
 17. บางพวก ถือผักดองเป็นอาหาร
 18. บางพวก ถือข้าวฟ่างเป็นอาหาร
 19. บางพวก ถือใบไม้เป็นอาหาร
 20. บางพวก ถือดอกไม้เป็นอาหาร
 21. บางพวก ถือผลไม้เป็นอาหาร
 22. บางพวก ถือข้าวสารเป็นอาหาร
 23. บางพวก ถือน้ำเป็นอาหาร
 24. บางพวก กินเปลือกไม้เป็นอาหาร
 25. บางพวก กินยางไม้เป็นอาหาร
 26. บางพวก กินหญ้าเป็นอาหาร
 27. บางพวก กินโคมัยเป็นอาหาร
 28. บางพวก กินกากไม้เป็นอาหาร
 29. บางพวก นุ่งผ้าป่าช้า
 30. บางพวก นุ่งผ้าที่เขาทิ้งกลางตลาด
 31. บางพวก นุ่งผ้าบังสุกุล
 32. บางพวก นุ่งผ้าหนังเสือ
 33. บางพวก นุ่งผ้าคากรอง
 34. บางพวก นุ่งผ้าเปลือกไม้
 35. บางพวก นุ่งผ้าใบไม้
 36. บางพวก นุ่งผ้าแผ่นกระดาน
 37. บางพวก นุ่งผ้าผมคน
 38. บางพวก นุ่งผ้าขนสัตว์
 39. บางพวก นุ่งผ้าปีกนกเค้า
 40. บางพวก นุ่งผ้าขนเจียม
 41. บางพวก นุ่งผ้าขนแพะ
 42. บางพวก นั่งคว่ำหน้า
 43. บางพวก นั่งหงายหน้า
 44. บางพวก นั่งทับเท้า
 45. บางพวก นั่งเหยียดเท้า
 46. บางพวก นั่งยอง ๆ
 47. บางพวก ทำความเพียรด้วยการนอน
 48. บางพวก นอนเหนือหนาม
 49. บางพวก นอนเหนือแผ่นกระดาน
 50. บางพวก นอนเกลือกกลั้วด้วยมูตรและคูถ
 51. บางพวก ถึงฤดูหนาวมีกายเปลือยเปล่า
 52. บางพวก ถึงฤดูร้อนนอนกลางแดด
 53. บางพวก     นอนในมหาสมุทรว่าลอยบาป