ตักบาตรพระธุดงค์ร้อยองค์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยารับวันปีใหม่

พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ นำคณะศรัทธาญาติโยม ใส่บาตรพระผู้ถือปฏิบัติธุดงค์ จำนวน ๑๒๐ รูป ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จากนั้น พระสงฆ์ทั้งหมดจึงเดินเข้ามารับบิณฑบาตฉันภายในวัดไทยพุทธคยา ซึ่งก็มีศรัทธาพุทธบริษัทเป็นอันมาก ได้ตามมาใส่บาตรอาหารแห้ง เพื่อเป็นเสบียงให้จิตอาสาที่ติดตามดูแลพระธุดงค์ ได้นำถวายไว้ในวันต่อๆ ไป อีก ๓ เดือนข้างหน้า ตลอดระยะทางกว่า ๒,๖๐๐ กิโลเมตร

ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ กล่าวว่า ปีนี้เริ่มต้นให้เป็นแบบแผน ปีใหม่ปีต่อไปคนไทย จะได้มีโอกาสใส่บาตรที่พระมหาเจดีย์ทุกๆ ปี

ดังนั้น ในช่วงปีใหม่ของทุกปี จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีศรัทธา เดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่พุทธคยา และ ใส่บาตรพระธุดงค์กว่าร้อยรูป ในวันแรกของปีแบบนี้ด้วยกัน

รวมบุญเข้ากองทุนครูพระธุดงค์ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเจริญกรุง
เลขที่บัญชี 0-183-80199-6


อัลบัมภาพ เดินธุดงค์อินเดีย-เนปาล ปี ๒๕๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx