ตามรอยพระพุทธเจ้า_ครั้งที่13
…ระหว่างวันที่ 5-31 มี.ค. 2562…

โดย สำนักปฏิบัติธรรม .อุทยานธรรมดงยาง  นำโดยพระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง-วัดดงก้าว ตำบลคลิกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

อินเดียแดนพุทธภูมิ..ภาพแห่งบุญภาพแห่งธรรม ขอทุกท่านจงร่วมอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญด้วยกันสาธุ