“ธรรมจาริก และปฏิบัติธุดงควัตร ตามรอยพระพุทธเจ้า_ครั้งที่13”  โดย สำนักปฏิบัติธรรมดงยาง จังหวัดศีรษะเกษ เริ่มเดินจาริก วันที่ ๕ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เส้นทางและสถานที่ในการเดินจาริก  จากพุทธคยา ไป ดงคสิริ, ไปนาลันทา, ไปเมืองราชคฤห์ (วัดเวฬุวัน), ไปเขาคิชกูฎ….(แล้วแต่วัน-เวลาอำนวย)