“ธรรมจาริก และปฏิบัติธุดงควัตร ตามรอยพระพุทธเจ้า_ครั้งที่13” โดย สำนักปฏิบัติธรรมดงยาง จังหวัดศีรษะเกษ เริ่มเดินจาริก วันที่ ๕ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เส้นทางและสถานที่ในการเดินจาริก จากพุทธคยา ไป ดงคสิริ (สถานที่ ที่ทรงทำทุกกรกิริยา), ไปนาลันทา, ไปเมืองราชคฤห์ (วัดเวฬุวัน), ไปเขาคิชกูฎ…ปาวาลเจดีย์ (สถานที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร)…สถูปเกสรียา….กุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธประนิพพาน…(แล้วแต่วัน-เวลาอำนวย)