ตำรวจแคนาดา ฝึกทำสมาธิภาวนาในวัดพุทธ… …การฝึกสติ ทำสมาธิ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ในต่างประเทศ ไม่ได้เน้นในเรื่องศาสนา แต่เน้นแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่วิจัย และพิสูจน์ได้ว่า สามารถยกระดับศักยภาพมนุษย์…