นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเป็นพุทธสถานขึ้นภายในถ้ำซึ่งทราบกันทั่วไปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นจำนวนมากก็คือ ถ้ำอชันตา(Ajanta) และแอลโลล่า(Elrora) เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วยังมีถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ยุคต่าง ๆ ในอินเดียสมัยก่อนนั้นมีเป็นจำนวนมากอย่างเช่นวันนี้ จะนำภาพแกะสลักหิน เจาะภูเขามานำเสนอสมาชิกผู้สนใจอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ ถ้ำเมืองออรังกบาด มีการเจาะภูเขาลักษณะคล้ายกับอชันตา เพราะเป็นถ้ำที่สร้างพระพุทธรูปในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นมีจำนวนถึง ๑๓ ถ้ำ และจะทะยอยนำภาพที่หาดูได้ยากในสถานที่ต่าง ๆ ที่ยังไม่ค่อยมีชาวพุทธต่างชาติเดินทางไปถึงมาเสนอแก่ทุกท่านได้ชมหรือเป็นข้อมูลการเดินทางมาศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาในอินเดียต่อไป

ที่ถ้าออรังกบาด(Aurangabad)แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากเมืองออรังกบาด รัฐมหาราษฎร์ สาธารณรัฐอินเดียประมาณหกกิโลเมตร น้อยคนนักที่จักได้ไปสักการะและเยี่ยมเยียนพุทธสถานแห่งนี้ เพราะส่วนใหญ่จะไปถ้ำอช้นตาและแอลโลล่า เท่านั้น ถ้ำแห่งนี้ก็เหมือนเป็นถ้ำที่ถูกลืม จึงทำให้เข้าใจกันว่าศรัทธาของชาวพุทธในอดีตสร้างถ้ำไว้ไม่เพียงกี่แห่งเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงแล้วยังมีถ้ำลักษณะนี้ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศอินเดีย จักนำเสนอในโอกาสต่อไปอีก