ทองย้อย แสงสินชัย20

อันติมบุรุษ  ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง  อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–)  แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ

HOME

Powered By : VeeZa