เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ทองย้อย แสงสินชัย20

สันติปาลาราม  วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย  อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม  แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม