ทองย้อย แสงสินชัย20

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  อ่านว่า เคฺรื่อง-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน  แยกศัพท์เป็น เครื่อง + ราช + อิสริย + อาภรณ์

HOME

Powered By : VeeZa