เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ทองย้อย แสงสินชัย20

ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพียงอย่างเดียว มรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียว และนี่คือการอธิบายของพระศาสดา
76
0
พุทธธรรม, พุทธศาสน์ในตำนาน

ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพียงอย่างเดียว มรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียว และนี่คือการอธิบายของพระศาสดา

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย ชราไม่ได้แปลว่าแก่เพ ...

HOME

Powered By : VeeZa