ทองย้อย แสงสินชัย20

นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  อ่านว่า นิ-ระ-โร-คัน-ตะ-ราย-ไช-ยะ-วัด-จะ-ตุ-ระ-ทิด  แยกศัพท์เป็น นิร + โรค + อันตราย + ชัย + วัฒน์ +จตุรทิศ
ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร  ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้  อ่านว่า ราด-ชะ-วัด  แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ

HOME

Powered By : VeeZa