ทองย้อย แสงสินชัย20

พุทธบริษัท  ถ้าไม่ยึดพระธรรมวินัยไว้ให้ถนัด  สักวันจะกลายเป็นพุทธพาณิช !!  อ่านว่า พุด-ทะ-บอ-ริ-สัด  แยกศัพท์เป็น พุทธ + บริษัท
วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.
79
0
การเมือง, บทความ

วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.

ความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ ไม่อาจบังคับให้บุคคลศรัทธาในสิ่งหนึ่ ...

HOME

Powered By : VeeZa