ทองย้อย แสงสินชัย20

ธรรมิการักขา  ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง  อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา  แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา
สันติปาลาราม  วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย  อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม  แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

HOME

Powered By : VeeZa