น่าคิดนะครับ เพราะผมเกิดมาในศาสนาอิสลาม ความจริง ผมเชื่อความจริง ผมไม่ต้องการให้ความนิยม ของอิสลาม มาให้อนาคตถูกกำหนด เเล้วหมิ่นศาสนาอื่น ผมไม่ต้องการอย่างนั้น ผมเองก็มีปัญญา พิจารณาความจริง นะครับ ผมเชื่อในความดีของผม