#เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 28 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)
#อนุโมทนาบุญด้วยกัน
#ตื่นนอนตี 3 ทุกวัน
#ออกเดินยาตราจาริกตี 4 ทุกวัน
#ตามรอยบาทพระบรมศาสดา
#บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#บูชาคุณครูบิดรมารดาผู้มีอุปการะคุณ
#น้อมศึกษาธรรมคุณความจริง
#แชร์บุญแชร์กุศลด้วยกัน
#พักวัดไทยนาลันทา
#อยู่นาลันทา
#พระครูปริยัติธรรมโพธิวิเทศ
#ท่านพระอาจารย์มหาพัน

# พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง ตรัสสอนว่า “สูเจ้า จงดูโลกนี้ อันตรรการตา เป็นด้วยสิ่งวิจิตร ขอท่านพึงน้อมเข้ามาสู่ตน

#สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

#หลังจากที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงค์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) ได้มอบโอวาท วาทะ เป็นดั่งปากกาเขียนลากเป็นเส้นทางให้ในวันกล่าวต้อนรับ บ่มเพาะชี้ทาง

ดั่งโอวาทวาทะว่า “เราท่านนั้นเป็นพระธุดงค์ ถือแบบอย่างพระมหากัสสปะเถระ ที่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายว่า เป็นผู้ถือธุดงควัตร ท่านเป็นนักเลง นักรบ รบกับตัวเอง ใครจะว่าอย่างไร ท่านก็อาจหาญองอาจ และไม่ได้แจ้งบอกใคร ไปไหน ก็ไม่กล่าวอ้างคุณธรรมนั้นๆๆ แก่ใคร ท่านผู้มาเดินตามรอยบาทพระศาสดา ท่านต้องถือท่านเป็นครู เป็นอาจารย์ จงอดทนและน้อบน้อมจงอาจหาญเป็นนักเลงนักรบ รบกับกิเลส ตีหัวกิเลสให้แตก ใครสรรเสริญ ใครนินทา ใครกล่าวว่า ท่านจงควบคุมใจเอง รู้ว่าท่านทำอะไร แล้วท่านจะเข้าถึงหนทางแห่งอริยะ”

#คณะพระธุดงค์ จำนวน 120 รูป ออกเดินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 หลังจากรับฟังโอวาทจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์

#ตอนนี้คณะพักอยู่วัดไทย คณะออกเดินจากวัดไทยสิริราชฤคห์ตั้งแต่เช้ามืดตี 4 เดินมาสักระยะ ฝนตกเทลงมา ฟ้าร้องแล็บไปท้องฟ้า สักพักฝนก็ตกลงมา เนื่องจากคณะทราบดีว่า โรคภัยที่มากับฝนในอินเดียนั้น มีภัยร้ายแรง จึงต้องหลบ แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมิอาจหลบฝนพ้น ยังคงเปียก

คณะเดินตามถนนเส้นเล็กๆๆในหมู่บ้าน เดินจนมาถึงบริเวณหลังวัดไทยนาลันทา เข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อองค์ดำ
เดินเข้าวัดไทยนาลันทา ท่านพระครูปริยัติธรรมโพธิวิเทศ อจ มหาพัน ได้ให้การต้อนรับคณะ คณะได้รับอนุเคราะห์ มีภัตตาหาร ที่พักนอน ได้นอนที่ตึกแม่ชีอารีย์ สวดมนต์แผ่เมตตาให้ท่าน

ในการนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้นำคณะพระภิกษุวัดไทยพุทธคยา กองงานพระธรรมฑูต มาเยี่ยม และถวายภักษาหาร เพื่อใช้ทำอาหาร พร้อมกันนี้ นำทีมแพทย์เหล่าหมอพยายาลอาสาตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น

ในการนี้ได้ให้โอวาทว่า “การเดินธุดงค์ธรรมยาตรานี้ ทำได้ยากยิ่ง ขอให้ท่านทั้งหลายจงอาจหาญและพากเพียรพยายามเป็นนักเลงทุบหัวกิเลส อดทน อดกลั้น เพียรตั้งใจ”

#คณะเข้าสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ณ วัดไทยนาลันทา

#################
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สถา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID:
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

 คลิกดูอัลบัม ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๒) https://goo.gl/c71rN8

คลิกดูอัลบัมภาพทั้งหมด

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๐) https://goo.gl/fqdz6H
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๑) https://goo.gl/pHVqZV
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๒) https://goo.gl/4AudvR