#เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 29 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)#อนุโมทนาบุญด้วยกัน#ตื่นนอนตี 3 ทุกวัน#ออกเดินยาตราจาริกตี 4 ทุกวัน#ตามรอยบาทพระบรมศาสดา #บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า #บูชาคุณครูบิดรมารดาผู้มีอุปการะคุณ#น้อมศึกษาธรรมคุณความจริง#แชร์บุญแชร์กุศลด้วยกัน#ระหว่างทางข้ามสะพานปัตนะ

# พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง ตรัสสอนว่า “สูเจ้า จงดูโลกนี้ อันตรรการตา เป็นด้วยสิ่งวิจิตร ขอท่านพึงน้อมเข้ามาสู่ตน

#สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

#หลังจากที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงค์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) ได้มอบโอวาท วาทะ เป็นดั่งปากกาเขียนลากเป็นเส้นทางให้ในวันกล่าวต้อนรับ บ่มเพาะชี้ทาง
ดั่งโอวาทวาทะว่า “เราท่านนั้นเป็นพระธุดงค์ ถือแบบอย่างพระมหากัสสปะเถระ ที่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายว่า เป็นผู้ถือธุดงควัตร ท่านเป็นนักเลง นักรบ รบกับตัวเอง ใครจะว่าอย่างไร ท่านก็อาจหาญองอาจ และไม่ได้แจ้งบอกใคร ไปไหน ก็ไม่กล่าวอ้างคุณธรรมนั้นๆๆ แก่ใคร ท่านผู้มาเดินตามรอยบาทพระศาสดา ท่านต้องถือท่านเป็นครู เป็นอาจารย์ จงอดทนและน้อบน้อมจงอาจหาญเป็นนักเลงนักรบ รบกับกิเลส ตีหัวกิเลสให้แตก ใครสรรเสริญ ใครนินทา ใครกล่าวว่า ท่านจงควบคุมใจเอง รู้ว่าท่านทำอะไร แล้วท่านจะเข้าถึงหนทางแห่งอริยะ”

#คณะพระธุดงค์ จำนวน 120 รูป ออกเดินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 หลังจากรับฟังโอวาทจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์

#ตอนนี้คณะพักอยู่ข้างถนน คณะออกเดินตั้งแต่เช้ามืดตี 4 เดินมาสักระยะ ฝนตกเทลงมา ฟ้าร้องแล็บไปท้องฟ้า สักพักฝนก็ตกลงมา เนื่องจากคณะทราบดีว่า โรคภัยที่มากับฝนในอินเดียนั้น มีภัยร้ายแรง จึงต้องหลบ แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมิอาจหลบฝนพ้น ยังคงเปียก

#คณะเข้าสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ณ ข้างถนน

#################
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สทา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว 
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID: 
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

คลิกดูอัลบัมประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๔) https://goo.gl/U94a7s

 

ดูอัลบัมทั้งหมด


– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๐) https://goo.gl/fqdz6H
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๑) https://goo.gl/pHVqZV
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๒) https://goo.gl/4AudvR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๓) https://goo.gl/c71rN8