#เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 31 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)
# พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6
#ตอนนี้คณะออกจากที่จัดสรรพื้นที่สร้างบ้านตื่นตี 2 เพื่อเก็บสัมภาระ เนื่องเพราะว่ารถขนสัมภาระทั้ง 2 ต้องข้ามสะพานเมืองปัตนะ จึงต้องดำเนินการทำหนังสือข้ามสะพาน เพราะก่อนจะข้ามสะพานนั้น ต้องผ่านด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ เจอคณะเราทุกปี พอมาถึง จำได้
เจ้าหน้าที่ ก็กล่าว “นโม พุทธา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” เป็นการน้อบน้อม ระลึกถึง
คณะเดินข้ามสะพานปัตนะนี้ ตั้งแต่ รุ่น 2 มา สมัยที่ สะพานชำรุด ทรุดโทรม และฝุ่นควันเยอะมาก สะพานเป็นหลุม ถ้าเดินไม่มีสติ อาจตกหลุมบนสะพานได้ สะพานยาวระยะ 9 กิโลเมตร ทอดข้ามแม่น้ำคงคา ตอนนี้สะพาน ได้ซ่อมแซม เสร็จไป 1 ฝั่ง อีกฝั่งกำลังเทเสาตอหม้อ เพื่อวางเหล็ก เสริมปูน
คณะเดินข้ามสะพานมีเจ้าหน้าที่ อยู่ 3 จุด พอพบเราก็ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ยิ้มแย้ม แจ่มใจ ชี้ทาง จับมือ ทักทาย เป็นความงดงาม เชื่อมสัมพันธ์ทางกาย ใจ เป็นความงามของความเมตตา โอบอ้อม น้อบน้อม กันและกัน
คณะเดินข้ามสะพานใช้เวลา 2 ชั่วโมง รถวิ่งสวนทางกัน สะพานสั่นไหวเป็นช่วงๆๆ
เดินข้ามสะพาน เข้าพักฉันภัตตาหารข้างทาง เป็นวัดฮินดู ที่สักการะของชาวบ้าน เรามาพักที่ตรงนี้ ตั้งแต่ รุ่น 2 ความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านตรงนี้ มีความคุ้นเคย และเข้าใจ กันดี เป็นความคุ้นเคยต่างชาติพันธุ์ สันฐาน
คณะพักฉัน แล้วออกเดินต่อ เดินตามถนนแล้วข้ามทางรถไฟ เดินลัดผ่านป่ากล้วย เข้าในหมู่บ้าน ออกสู่ถนนเป็นถนน เส้นเล็ก รถวิ่งสวนทางกันได้ และวิ่งเต็มถนนกันเลย ต้องระมัดระวัง สองข้างทาง ชาวบ้านทักทาย ด้วยเมตตาอารี
ภันเต ไทยแลนด์

#คณะเข้าสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ณ ข้าง โรงเรียน ติดป่ามะม่วง มีน้ำโยกพอใช้สอยต้มน้ำร้อน

#################
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สทา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID:
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

ดูอัลบัมประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๖) https://goo.gl/zcdmG7

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด 

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๐) https://goo.gl/fqdz6H
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๑) https://goo.gl/pHVqZV
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๒) https://goo.gl/4AudvR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๓) https://goo.gl/c71rN8
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๔) https://goo.gl/U94a7s
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๕) https://goo.gl/LTNuWw