พุทธสถานแห่งนี้อยู่ที่รัฐโอริสสา..หรือแคว้นกาลิงคะในอดีต ปัจจุบันอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างรัฐเวสต์เบงกอลและกัณณาทกะ มีเนื้อที่ส่วนใหญ่ติดอ่าวเบงกอล  มหาสมุทรอินเดีย  ปัจจุบันมีประชากรประมาณ ๓๘ ล้านคน มีเมืองหลวงคือ Bhubaneswar

มากมายเกินที่จะบรรยายจริง ๆ  และก็มีอีกมากมาย นำมาเสนอไม่ไหว…โปรดติดตามเอ็นทรี่ต่อไป

และที่อืน ๆ มากกว่ายี่สิบเมืองนั้น ยังไม่มีการขุดค้น เพราะรัฐบาลอินเดียก็มีงบประมาณจำกัด อีกทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในอินเดียมีมากมายเกินกำลังที่จะดูแลรักษา

และที่ใครบอกว่า พุทธสถานในประเทศอินเดีย มีอยู่ไม่กี่แห่งคงต้องมาดูเองก็แล้วกัน.

ขอขอบคุณ พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ ที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบ

ท่านคมสรัญญ์

๑๑ กันยายน ๒๕๕๒