นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

จาก-ข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าว
ถึง-ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

——————————–

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า –

………..

ข้าวแกง
น. อาหารที่ขายมีข้าวกับแกงเป็นต้น, เรียกร้านอาหารประเภทนี้ว่า ร้านข้าวแกง.

………..

คำเดิมของท่าน สั้นและกระชับดีอยู่แล้ว
คนรุ่นหลังไปยืดคำเป็น “ข้าวราดแกง” ก็เลยถูกคนช่างเล่นคำพูดเสียใหม่เป็น “แกงราดข้าว”

แล้วก็เถียงกันว่าคำไหนถูกคำไหนผิด

โปรดทราบว่า เรามีคำว่า “ข้าวแกง” (ที่ถูกยืดเป็น-ข้าวราดแกง)
แต่เราไม่มีคำว่า “แกงข้าว” (อันจะถูกยืดเป็น-แกงราดข้าว)

————

ผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ดูไปดูมาชักจะตรงกับคำที่ว่า- “ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น”

คำที่ควรจะพิถีพิถันเอาใจใส่ใช้ให้ถูกความหมาย กลับใช้กันอย่างมักง่าย

เช่น “จำวัด” พากันใช้ในความหมายว่า-อยู่ประจำที่วัด

โดยไม่รับรู้ว่าความหมายที่ถูกต้องคืออย่างไร

แต่บางคำกลับตั้งข้อสงสัยถกเถียงโต้แย้งนั่นนี่เหมือนกับว่าเอาใจใส่พิถีพิถันการใช้ถ้อยคำกันเสียเหลือเกิน

แต่กลายเป็นรื้อของที่วางไว้เรียบร้อยดีแล้วให้กระจุยกระจายเสียอย่างนั้นแหละ

ชาติอื่นภาษาอื่นเขาเป็นโรคแบบนี้กันบ้างไหม ?

———–

(สืบเนื่องมาจากโพสต์ของ Nart Nara เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
โดยได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของโพสต์แล้ว-ขอบพระคุณครับ)

———–

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๓๐ มกราคม ๒๕๕๘