#แผนการร้ายของอิสลาม
ชาวพุทธต้องรู้ ก่อนพระพุทธศาสนาจะสิ้นจากแผ่นดินไทย
#อ่านแล้วแชร์
1. การยุยงให้มันทะเลาะกันในหมู่พระสงฆ์ นักการ เมือง ประชาชน นักศึกษา อาจจะต้องใช้เงินมากก็ต้องยอม

2.การขโมยเด็กไทยพุทธ ที่ทำมาแล้ว 39 ปี ต้องทำต่อเพราะเด็กพวกนี้นำมาฝึกใช้งานได้ผลดีแต่เหลือเพียงไม่กี่ร้อย
คงต้องใช้เงินไปซื้อเด็กทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือหรือสลับในภาค กลาง ถ้าไม่ได้เด็กไทยพุทธตาม
จำนวนก็ต้องหลอกพ่อแม่มุสลิมว่าจะส่งไปเรียนนอกแหล่งสลัม โดยนำเด็กไปเรียนทางภาคใต้ก่อน อย่าเอาเด็ก
อายุเกิน 10 ปีเด็ดขาดต้องทำให้คนของมันฆ่ากันเอง
3.การพนันหวยมาเลย์เราต้องเป็นเจ้ามือเพียงผู้เดียว ดูว่ายังมีคนพุทธเป็นเจ้ามือหรือไม่ ฆ่า ทิ้งให้หมด เพราะเงิน
ส่วนนี้ต้องใช้มาก เจ้ามือของเราต้องแทรกเข้าไปทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน และรับซื้อหวยไทย หวย ออมสิน หวย
ธ.ก.ส. ใช้เงินมันฆ่ามัน เพิ่มหวยมาเลย์ ABCD(4ตัว)ไปยังจังหวัดอื่นๆนอกเหนือ 3 จังหวัดที่เราครอบครองได้แล้ว
จ่ายให้สูงกว่าหวยไทย ตอนนี้ TS.ไปแล้ว ยิ่งง่าย4.การจ้างคนทำลายพระสงฆ์ วัด ต้องทำให้ต่อเนื่องเอาคนของเราแทรกเข้าไปในวัดให้มากที่ สุดเฉพาะตีโอบ
จากทางเหนือลงมาโดยเร็ว เราสูญเสียเด็กจู่โจมที่ฝึกอย่างดีก็ต้องหา เพิ่ม5.อย่าให้คน ไทยพุทธและอิสลามใต้มีความรู้ สบช่องต้องเผาโรงเรียน เพิ่มปอเนาะเพื่อการปลุกระดม เร่ง
ให้มุสลิม ช-ญ อายุ 12-13 ปีแต่งงานเพื่อให้ได้กำลังคนให้ได้มากที่ สุด

6.การดึงเศรษฐกิจของมันมาเป็นของเราต้องรีบทำ เข้าร่วมทุนโดยใช้ มุสลิมในพื้นที่เข้าไปซื้อที่ดิน กิจการ รีสอร์ท
โรงแรมฝั่งตะวันตกต้องเก็บเป็นกลุ่มของเรา โดยเร็ว การเปลี่ยนมือมาเป็นของเราจะได้ทำง่ายๆใน ภายหลังการคืบ
คลานไปซื้อทางภาคอื่นหรือในกรุงเทพ ก็ต้องทำไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน

7.เร่งทำลาย กิจการในพื้นที่ทุกกิจการ เริ่มจากธนาคาร สถานที่ ราชการศูนย์การค้า คนจะได้ไม่เข้าไปใช้ บริการ
กิจการใดไม่ใช่ของมุสลิมเร่งทำลายโดย เร็ว ส่งสารให้พวกเรารู้ก่อนลงมือทำ คนของเราจะได้ไม่โดนลูกหลง
เพราะต้องเอาอิสลามหรือพุทธใต้บางกลุ่มไว้ใช้งาน

8.ฆ่าคนพุทธ เพิ่มมุสลิม ทำให้ได้วันละ 2,000 คน เดือนละ 60,000 ปีละ 720,000 คน การที่คนของเรา
ไปแต่งงานกับคนพุทธดึงคนมา ลูกจะเป็นมุสลิมปีละ 5 ล้าน คนต้องทำให้ได้ หลังจากนั้นจะทวีคูณกลืนคนโดย
ง่ายการมีมุสลิมไว้ต่อรองเป็นสิ่งสำคัญ

9.การวางคนของเราเข้าไปในกิจการการเงินทุกองศ์กร การมีเงินคือการมีอำนาจใส่หัวมุสลิมทุกคนไว้เมื่อคนของเราคุมการคลัง
กองกำลังการเงินในทุกหน่วยงานแล้ว จะได้ต่อรองให้มุสลิมอยู่ในตำแหน่งสูงๆ ทุกกระทรวงขณะนี้ได้ผลปานกลางเท่านั้น ต้อง
ให้ได้เป็นผู้ว่าการรัฐทุกรัฐ ทุกเขตหรือแม้แต่วัดไทยก็ต้องใช้คนของเราเข้าไปทำ บัญชีวัดต้องคุมวัดให้ได้ด้วยในกิจการของ
K.T.B.(ธนาคารกรุงไทย) ได้ผลพอ ประมาณต้องให้กลุ่มมุสลิมเข้าไปในธนาคารอื่น ด้วย
เพิ่มไปที่ธนาคารสงเคราะห์อีกเพราะ
จะได้ช่วยเพิ่มฐานะชาวมุสลิมต่อไปค่อยเข้าไปในธนาคารของชาติ

10.เน้นการแย่งชิงผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ โดยใช้สุลต่านหรือพระองค์หญิง เลือกแต่งงานกับผู้มีเงิน มีตำแหน่ง โดยเฉพาะ สาย
การบิน กิจการเหล็ก ทองแร่อื่น ๆ กระจายเรื่องนี้ลงในมุสลิมทางใต้ด้วย ครอบงำกิจการโทรคมนาคมโดยมุสลิมอย่างเงียบ
อาจใช้คนจีนมีเชื้อมุสลิมเข้าไปก่อน

11.การสร้างสถานการณ์เรื่องมุสลิมถูกรังแก ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเข้าใจผิดให้มาก ให้กลุ่ม A.K.D (อัลเคด้า) รู้
ส่งต่อให้ J.I. (กลุ่มก่อการร้ายในอินโดนีเซีย) เข้าดำเนินการทำลายมัน

12.การทำแผนที่จุดสำคัญๆในเมืองหลวง เมืองใหญ่ ๆ ในไทยต้องเร่งทำให้เสร็จ เด็กเราส่งไปเรียนตามสถาบันดัง ๆ เวลาว่างก็
ให้เร่งทำช่วยกันเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงให้ใช้เงินที่เก็บจากค่าคุ้มครอง 4 จังหวัดใต้ลงไปและเร่งออกข่าวทั้งวิทยุ ทีวี ให้กลุ่ม
A.K.D. รู้ให้ M.D. ดำเนินการต่อ

13.การปลุกระดมมุสลิมในอยุธยา นครสวรรค์ ต้องเร่งทำให้เหมือนทุ่งครุ หนองจอก
มีนบุรี ดีมาก ที่ เชียงราย บางแสน
ทำต่อเนื่อง ทางโรงเกลือคนของเราไปสำรวจแล้ว เอาคนของเราข้ามไปฝั่งเขมร หุ้นที่คาสิโน ตามรอยตะเข็บชายแดน รวม
ทั้งกาสิโนที่เกาะสอง ขณะนี้คนของเราอยู่ที่ระนองมากพอแล้ว พอเหมาะแล้วกับการที่จะเอาภาคใต้ทั้งหมดไว้ก่อน
เร่งสร้างมัสยิดเล็กๆอย่าให้พุทธมันไหวตัว เร่งแทรกซึมเหมือนน้ำ

14.ส่งคนเคลื่อน ไหวของเราไปบอกมุสลิมที่ร่ำรวยจากทำธุรกิจมีรายได้ดีรายได้มากลงขันส่งเด็กมุสลิมไปนอก เด็กพวกนี้
ฝึกมาจากอัฟกานิสถานแล้วได้ผลดี เร่งทำต่อเนื่องอย่าหยุด ที่ปากีสถาน อินเดีย เราทำเหมือนกัน เกือบครึ่งของอินเดีย
เป็นมุสลิมภายใน 6 ปี ครึ่งนึงของไทยต้องเป็นมุสลิม ใน 10ปี กลืนได้หมด เรื่องนี้เป็นความลับต้องเพิ่มแขนงแพทย์

15. การวางคนสืบทอดระยะยาว ปลุกจิตสำนึกบ่อยๆ ท่าน MD บอก ว่าถึงแม้รุ่นท่านไม่ทัน ก็ต้องทำต่อ ไปโดยมีรุ่นเราและ
รุ่นเด็กสืบทอดไปทุกๆหน่วยของเรา เลือกเด็กฉลาดรับด้านศาสนาเป็นผู้นำปลูกฝัง เพื่ออัลเลาะห์ให้ได้ขึ้นสวรรค์
ทุก ๆ เวลา ละหมาด การสร้างผู้นำในทุกกลุ่มสำคัญ โดยเฉพาะ หน่วยฆ่าแผน 2/4/8/16/32 ใช้ได้ เสมอเน้น
การฟังมวลชน

16.การล่อใจคนพุทธ การเปลี่ยนศาสนาได้กู้เงินไม่มีดอกเบี้ย ต่อไปจ่ายเล็กน้อยหวังผลภายหน้า พวกนี้จะจ่ายช่วยกลับมาภาย
หลัง ทำต่อไปเหมือนโซ่

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน