อย่างนี้ก็มีด้วย!! ศาลตุรกี มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรม ตัดสินว่า “กอลั่ม” ใน THE LORD OF THE RINGS เป็นคนดีหรือคนเลว??

ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็มีด้วย เมื่อ ศาลตุรกีจึงได้จัดตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ “ลอร์ดออฟเดอะริงส์” คนเพื่อตัดสินว่า
กอลลั่ม (Gollum) เป็นคนดีหรือคนเลว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากไม่นานมานี้ หมอชาวตุรกี ได้โพสต์ภาพเทียบว่าประธานาธิบดีตุรกีหน้าตาเหมือนกอลลั่ม (Gollum ใน Lords Of The Ring) จนในที่สุดคุณหมอโดนจับเพราะดูถูกประธานาธิบดี ซึ่งในประเทศตุรกีการดูถูกประธานาธิบดีถือว่ามีความผิด

อยางไรก็ดีถ้าผลการสอบสวน ว่า กอลลั่ม (Gollum) เป็นคนดี หมอก็จะรอด เพราะถือว่าไม่ได้ดูถูกประธานาธิบดี

แต่ถ้าผลออกมาว่า กอลลั่ม (Gollum) เป็นคนไม่ดี หมออาจจะไม่รอด เพราะถือว่าเป็นการดูถูกประธานาธิบดี

โดยหนึ่งในคณะกรรมการ (Peter Jackson) ให้ความเห็นไว้อย่างนาสนใจว่า

ภาพที่หมอโพสต์ไม่ใช่ Gollum แต่เป็น Smeagol และ Smeagol เป็นคนนิสัยดี ไม่หวังอำนาจ ไม่เหมือนกับ Gollum ซึ่งโลภและหวังร้าย

 

source :- https://www.washingtonpost.com/https://www.fongmun.com/m/7763