เรื่องของท่านมหาอภิชาติ ลาสิกขา

อาจจะมีสาเหตุหลาย ๆ อย่าง (คาดเดาตามสถานการณ์)

– ความกดดัน อาจเกิดจากตัวของท่านเอง
– ความกดดัน อาจเกิดจากองค์กรสงฆ์
– ความกดดัน อาจเกิดจากหน่วยงานของรัฐเผด็จการ
– ความกดดัน อาจเกิดจากองค์กรนอกพุทธศาสนา

– ตัวท่านมหาอภิชาติ ทั้งบทบาทที่ปรากฎ ก็อาจจะมีคนทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์ เรียกได้ว่าส่วนที่ถูก ก็มี ส่วนที่ไม่ค่อยดีก็ปรากฎ… // จริง ๆ ท่านควรปรึกษาองค์กรสงฆ์ ท่านไม่สึกก็ได้…ถ้าจะสู้ สึกทำไม ???

– ตัวองค์กรสงฆ์ที่อาจเป็นตัวปัญหาเอง…. องค์กรปกครองสงฆ์สูงสุด มอง ๆ แล้ว ไม่รู้จะยึดถือผู้ใด … พระสังฆราช หรือมหาเถรสมาคม หรือหน่วยงานปกครองอื่น ๆ ของสงฆ์…ล้วนอ่อนแอ ไม่เป็นเอกภาพ …. // สังฆราช เป็นฝ่ายธรรมยุตต์ ลึก ๆ ฝ่ายมหานิกายไม่ยอมรับ…(เพราะท่านไม่ได้เป็นสังฆราชตามมติขององค์กรสงฆ์สูงสุด) ท่านจะมาใส่ใจอะไรเกี่ยวกับพระภิกษุที่อยู่ในฝ่ายมหานิกาย (วัดเบญจมบพิตร เป็นมหานิกาย)

ท่านมหาอภิชาติ คงจะหดหู่กับองค์กรสงฆ์ ที่เป็นเบี้ยล่างขององค์กรรัฐ(เผด็จการ) อ่อนปวกเปียก…ไม่มีปากไม่มีเสียง … มันเป็นมาตั้งนมนานแล้ว…ที่เห็นชัด ๆ ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ก็คือ …กรณี ๖ ศพในวัดปทุมฯ ยิงคนตายในวัดแท้ ๆ พระไม่มีปากมีเสียง ไม่ประท้วง ไม่แสดงอาการใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า “วัดเป็นสถานที่ ที่ให้อภัยทาน ใครจะมาทำอะไรที่เป็นการฆ่า-ทำลายในเขตวัดไม่ได้”…. องค์กรสงฆ์ ไม่ว่าระดับใด ไม่มีบทบาทอะไรเลย…ทั้ง ๆ ที่เป็นสถาบัน อันสำคัญอย่างหนึ่งในสถาบันทั้ง ๓ แต่สถาบันสงฆ์ สถาบันศาสนา กลายเป็นเครื่องมือของสถาบันอื่น ๆ ที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์มากมาย…เช่นเป็นองค์กรอวยขั้นเทพ…ฯ สรุปว่า “สถาบันสงฆ์ มีบทบาท ไม่สมกับเป็นสถาบันหลักอะไรเลย…”

องค์กรพระสงฆ์ อาจจะคิดว่า ตนเอง เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีความรู้สอนธรรมะ…มีประชาชนให้ความเคารพนับถือ… ถ้าคิดอย่างนี้ถือว่า คิดผิดถนัด … คนยุคใหม่แทบจะไม่นับถือพระภิกษุ แม้จะมีคนนับถือ ก็ไม่ได้นับถืออย่างถูกต้อง ส่วนมากนับถือในแง่ที่คลาดเคลื่อน เช่นนับถือเพราะว่าเป็นญาติ นับถือเพราะท่านเป็นนักปลุกเสก เป็นเกจิอาจารย์ทำเดรัจฉานวิชาต่าง ๆ เช่น ดูหมอ ปลุกเสกเลขยันต์… นับถือเพราะท่านมีสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นนั้น ชั้นนี้…เช่นชั้นเทพ ชั้นธรรม หรือเป็นพระสมเด็จ ..เป็นพระนักเทศก์มีชื่อเสียงโด่งดัง….เป็นต้น ที่จะนับถือเพราะความเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาของท่าน แทบไม่มี…. คนที่มีความรู้และสอนธรรมะสมัยปัจจุบันนี้ ฆราวาสก็มีจำนวนมาก…ทุกคนมีความรู้ในธรรมะแทบจะไม่ต่างกัน องค์กรสงฆ์จึงถูกปรามาสและไร้ความนับถือจากคนยุคใหม่ และนักวิชาการมากมาย…ในจำนวนนี้ ก็มีคนที่อยู่ในองค์อิสระ และองค์กรของรัฐเผด็จการรวมอยู่ด้วย…ฯ (ดูจากการแต่งตั้งพระสังฆราช ก็รู้)

– และก็นำมาซึ่งปัญหาอันเกิดมาจากหน่วยงานของรัฐ(เผด็จการ) ความที่พระภิกษุ, องค์กรสงฆ์ ไม่ว่าระดับใด… แม้องค์กรสงฆ์ขนาดใหญ่อย่างวัดธรรมกาย … ก็ถูกหน่วยงานของรัฐเล่นงาน … จึงไม่แปลกเลยที่พระเล็ก ๆ อย่างมหาอภิชาติ จะถูกเล่นงานจากองค์กรรัฐเผด็จการ ที่หวาดกลัวโดยมโนไปว่า “บทบาทของพระมหาอภิชาติ จะเป็นตัวบ่อนทำลายความมั่นคงขององค์กรเผด็จการ” เพราะบทบาทของพระมหาอภิชาติ จะเป็นเหตุให้องค์กรต่างประเทศมองไทยในลักษณะกีดกันและสร้างความขัดแย้งกับลัทธิศาสนาอื่น โดยเฉพาะลัทธิอิสลามที่พระมหาอภิชาติต่อต้านอยู่…. จึงต้องโชว์พาวว์กดดันจนต้องสึกซะเลย…ไอ้รัฐเผด็จการนี่…คิดว่าตนเองทำอะไรก็ไม่ผิดอยู่แล้ว…. จึงทำอะไรก็ได้ ไม่ว่าผู้ที่ถูกกระทำจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาส ชาวบ้านทั่วไป…

– ปัญหาอันหนึ่ง ที่อาจจะกดดันจนทำให้พระมหาอภิชาติ ต้องลาสิกขา หรือสึก ก็คือ องค์กรหรือบุคคลในลัทธิศาสนาอื่น แม้จะไม่มีข้อมูลที่ปรากฎชัดเป็นรูปธรรม แต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้… เพราะพระมหาอภิชาติ มีบทบาทในการต่อต้าน หรือพาดพิงลัทธิศาสนาอื่น ๆ อยู่พอสมควร…จึงเป็นเหตุให้คาดเดาได้ว่า องค์กร หรือลัทธิศาสนาอื่น จะกดดันเจ้าหน้าที่รัฐเผด็จการ ให้จัดการข่มขู่พระมหาอภิชาติ ก็อาจจะเป็นไปได้…..ฯ

ทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง ความกดดันอันเกิดมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม… เป็นเรื่องที่น่าสลดใจ เราเคารพในการตัดสินใจของท่านมหาอภิชาติ การต่อสู้เพื่อรักษาพุทธศาสนา ก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ ความถูกต้อง ความเป็นธรรม …. พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พึงสละทุกอย่าง…จนกระทั่งถึงชีวิต เพื่อรักษาธรรม” รักษาธรรม อะไร ? กุศลธรรมไง ฯ ทั้งกุศลที่เป็นไปในวัฏฏะ(วัฏฏะคามีกุศล) และกุศลที่ไม่เป็นไปในวัฏฏะ (วิวัฏฏะคามีกุศล)

ถ้ามีกุศลธรรมอยู่…(มีกุศลอยู่ในจิตใจ) ตราบนั้นบุคคลก็ไม่ล่วงละเมิดอกุศลธรรม โดยเฉพาะอกุศลธรรมที่เข้าถึงความเป็นกรรมบถ เมื่อรักษากุศลธรรมไว้ได้ เมื่อนั้น เราจะเป็นผู้ชนะ แม้จะต้องตาย ก็ยังเป็นผู้ชนะอยู่ดี…ฯ

VeeZa
20 กันยายน 2560