Search

รวมคำบรรยายบาลี-อภิธรรม : วัดจากแดง


วีดีโอนี้ เป็นวีดีโอเรียลไทมส์กับ Channel Youtube ของ User

ขอบขอบคุณเจ้าของวีดีโอ สมาชิกยูทูบ และ สำนักปริยัติ-ปฏิบัติธรรม วัดจากแดง ต.ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ ฯ

(หมายเหตุ : ดูวีดีโอเก่า ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นของ User ท่านนี้ ให้คลิกที่คำว่า  Next >> )