เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะสงฆ์บังคลาเทศร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณร 115 รูปและอุปสมบทพระภิกษุอุทิศชีวิต 9 รูป ณ วัดรังกุตวรวิหาร เมืองค๊อกซ์บาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ ได้รับความเมตตาจากพระกุชาลายานะ มหาเถโร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพุทธศาสนิกชนเมืองค๊อกบาซาร์ จิตตะกองและธากา ร่วมงานบุญกว่า 1,500 คน

สำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก มีพระศรีโชติเซ็น ภิกขุ เจ้าอาวาสวัดวัดรังกุตวรวิหาร เลขานุการฝ่ายต่างประเทศมหาเถรสมาคมประเทศบังคลาเทศเป็นประธานโครงการ มีระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

source ;- https://www.komkhao.com/