#บำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ที่วัดไทยพุทธคยา

เวลา 09.30 น. พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้นำขบวนอัญเชิญ “หลวงพ่อยก” พระสำคัญคู่วัดไทยพุทธคยา และ พระพุทธรูปนานาชาติ จากประเทศพม่า ศรีลังกา บังคลาเทศ และ ลาว กลับสู่วัดไทยพุทธคยา ก่อนที่จะประกอบพิธีทำบุญสงกรานต์ “วันปีใหม่ไทย 2561”

โดยงานนี้มีพระภิกษุ ลามะ หลวงจีน สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทั่วทั้งพุทธคยา กว่า 300 รูป/คน เข้าร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ และการสวดทักษิณานุประทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับตามรายชื่อที่พุทธบริษัทได้ส่งมาจากรประเทศไทย จากนั้น พระธรรมโพธิวงศ์ พร้อมด้วยพุทธบริษัทจึงเข้าทอดผ้าบังสุกุล พร้อมเครื่องไทยธรรม ก่อนที่พระสงฆ์นานาชาติ จะได้อนุโมทนากถา เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีสืบไป

โดยในช่วงท้ายพิธีการ คณะพระธรรมทูต พร้อมด้วยพุทธบริษัท ได้ขอขมาพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ก่อนที่จะเข้าสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล บรรยากาศในพิธีการเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำ และความเป็นมงคลให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงาน

#แม้ท่านจะมิได้เดินทางมาด้วยตนเอง แต่ก็สามารถรับบุญร่วมกันได้ด้วยการ “อนุโมทนา”