บุคคลที่ไม่ควรทำสันธิ  (ไมตรี)  ๒๐

 1. เด็ก โลเลไม่เต็มใจ
 2. คนแก่ ไม่ค่อยเอาธุระ
 3. คนขี้โรค ไร้สมรรถภาพ
 4. ผู้ญาติขับไล่ มักถูกทำลาย
 5. คนขลาด ทำลายตนเอง
 6. ผู้มีบริษัทขลาด ละทิ้งง่าย
 7. คนโลภ ไม่สู้คน
 8. ผู้มีบริวารโง่ หนีง่าย
 9. มีบริวารเกลียด
 10. คนบ้ากาม มักเสียการ
 11. ผู้มีที่ปรึกษาย้ายได้
 12. ผู้หมิ่นเทพเจ้า
 13. ผู้มีเวรกำจัดอยู่
 14. ผู้ใฝ่ฝันแต่เคราะห์
 15. ผู้ถูกทุรภัยเบียน
 16. ผู้มีใจหดหู่
 17. ผู้ไม่อยู่ในประเทศของตน
 18. ผู้มีศัตรูมาก
 19. ผู้ไม่ประกอบตามเวลา
 20. ผู้ละเลยสัตย์ธรรม