ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน #ด่า…อย่างแรง

ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ที่ผ่านมากระทบ เพราะหากขืนไปด่าใครโดยพล่อยๆ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ มาตรา393 ‘ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า’

เท่าที่รวบรวมจากคำพิพากษาศาลฎีกา คำหยาบคายทั้งหลาย

‘อีดอก’-‘อีเหี้ย’-‘อีสัตว์’-‘อีควาย’-‘อีตอแหล’-
‘ไอ้ระยำ’-‘ไอ้เบื๊อก’-‘ไอ้ตัวแสบ’-‘เฮงซวย’ –
‘ผู้หญิงต่ำๆ’ -‘พระหน้าผี’-‘พระหน้าเปรต’-
‘มารศาสนา’ -‘ไอ้หน้าโง่’ –
‘ อีร้อย…(ตามด้วยคำลามก)’ -‘ อีดอกทอง’

หากคำเหล่านี้ไปพูดใส่หน้าใครเข้า คนพูดจะมี‘ความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า’ ทันที
อ่านเพิ่มเติม http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

ในสมัยพุทธกาล “คำด่า” ท่านเรียกว่า อักโกสวัตถุ มี ๑๐ เช่น

” เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก เจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน, สุคติไม่มีสำหรับเจ้า ทุคติเท่านั้นอันเจ้าพึงหวัง.”

ในปัจจุบันอาจจะด่า เหมารวมว่า “ไอ้สัตว์”….อื่นๆ

—————————-
ควย เป็นคำศัพท์บาฬี ไม่ใช่คำด่า ควยๆๆ ไอ้หัวควยๆๆ…

#ควย บาฬีอ่านว่า คะ-วะ-ยะ
(มาจาก โคสทฺทูปปท+อย คติมฺหิ+อ) โคลาน.

วิเคราะห์ว่า โค วิย อยตีติ ควโย.

โคลานที่ไปเหมือนโค ชื่อว่า ควยะ (อาเทศ โอ เป็น อ).

อุทาหรณ์. ขคฺคาปิ ควยา ชานนฺตีติ แม้แรดก็คิดว่า โคลานจะรู้จัก( ชา.อฏฺ. ๓๘/๓๒๒)

ที่มา : อภิธานวรรณนา คาถาที่ ๖๑๖

ดูเพิ่มเติม โคลาน http://breeding.dld.go.th/…/provinecultu…/lran%20cattle.html

—————————
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาฯ

กลอนสุนทรภู่ “นิราศภูเขาทอง”

****************

เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ

กลอนสุนทรภู่ “พระอภัยมณี”

mk007
7/2/61