บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย

สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณท่านผู้ที่ได้จัดทำขอกุศลบุญส่วนนี้ได้เกิดอานิสงส์แห่งพลังศรัทธาบารมีเพิ่มพูนให้กับท่านยิ่งๆขึ้นไปครับ