เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม…อินเดีย

ยอดฉัตรพระเจดีย์พุทธคยา อินเดีย

 

เปิดเลนส์ส่องโลก ชุด อินเดียแดนพุทธภูมิ ตอนที่ ๒ โครงการหุ้มทองคำฉัตรยอพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ๑
เปิดเลนส์ส่องโลก ชุด อินเดียแดนพุทธภูมิ ตอนที่ ๓ โครงการหุ้มทองคำฉัตรยอพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ๒