ปากทางแห่งอวสานกาล

————————

สงฆ์ไม่รู้กิจวัตรของสงฆ์
ไม่ศึกษาให้รู้ว่าวิถีชีวิตสงฆ์ต้องทำกิจวัตรอะไร
และเมื่อรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติบำเพ็ญให้ครบถ้วน

นั่นคือการฆ่าตัวตาย
นั่นคือการทำลายตัวเอง

ทำเช่นนั้นพระศาสนาก็ไม่สูญไปในวันนี้พรุ่งนี้หรอก
แต่นั่นคือปากทางแห่งความเสื่อมสูญ

เห็นกล้วยออกปลี ก็รู้ทันทีว่ากล้วยต้นนั้นตายแน่
เห็นขุยไผ่ ก็รู้ได้ว่าไผ่กอนั้นตายแน่
เห็นต้นลานตกลูก ก็บอกได้ถูกว่าลานต้นนั้นตายแน่

นี้ฉันใด

เห็นสงฆ์ไม่รู้กิจวัตรของสงฆ์
เห็นสงฆ์ไม่ศึกษาให้รู้ว่าวิถีชีวิตสงฆ์ต้องทำกิจวัตรอะไร
และแม้เมื่อรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติบำเพ็ญให้ครบถ้วน

ก็บอกได้ทันทีว่าพระศาสนาสูญแน่

ฉันนั้นเหมือนกัน

………….

วันที่ ๖ เบื้องหน้าแต่พรรษากาล

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๐:๒๔