#ปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติอย่างน่าประทับใจ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้รับอาราธนาให้ #เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่พุทธบริษัทชาวไทยที่สาธยายพระไตรปิฎกครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ๒-๑๒ ธ.ค.

และ #เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ในฐานะผู้อำนวยการเจ้าภาพการจัดงานในนามของประเทศไทย

โดยในวันนี้มีพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมกว่า ๑๔ ประเทศ เพื่อร่วมกันปิดงานอย่างน่าประทับใจ พร้อมทั้งมีการส่งต่อ “พระไตรปิฎก” จากพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ ตัวแทนของ #ประเทศไทย ให้กับ พระมหาเถระ ตัวแทนจาก #ประเทศเวียดนาม ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานในปีต่อไปในวันที่ ๒-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒