ปีใหม่ไทยในพุทธคยา

พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะพระธรรมทูตไทย พระสงฆ์นานาชาติ สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ และพระพุทธรูปนานาชาติ เนื่องในวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2561

วันนี้เวลา 09.00 น. ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้นำคณะสงฆ์และพุทธบริษัท ถวายเครื่องสักการะ พร้อมโปรยดอกไม้เป็นพุทธบูชา จากนั้นจึงนำคณะบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธรูปสำคัญของวัดไทยพุทธคยา คือ #หลวงพ่อยก พระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดไทยพุทธคยา เป็นพระประธานองค์แรกของวัดไทยพุทธคยา สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2506 ซึ่งทางวัด จะอัญเชิญออกมาให้พุทธบริษัทได้สรงน้ำปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

เมื่อแล้วเสร็จจึงอันเชิญหลวงพ่อยก แห่รอบพระมหาเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก่อนจะอันเชิญกลับสู่วัดไทยพุทธคยา

ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน