ป า ฬิ เสียงพระธัมม์เที่ยงแท้ :

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิจินตน์ ภาณุพงศ์
พ.ศ. 2555 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562

https://www.sajjhaya.org/node/133

ประการ​แรก​ ​ปาฬิ​มี​เอกลักษณ์​ใน​ความ​เป็น​เสียง​ธรรมชาติ​ที่​บริสุทธิ์​ ​(​สภาว​นิรุตติ​)​​ ​เนื่อง​จาก​ปาฬิ​กำเนิด​จาก​อารยธรรม​ที่​เก่า​แก่​ของ​มนุษยชาติ​ ​ซึ่ง​มี​ระบบ​การ​เปล่ง​เสียง​ที่​ชัดเจน​ของ​ ​“​ฐาน​กรณ์”​ ​ซึ่ง​หมาย​ถึง​ตำแหน่ง​ที่​เกิด​เสียง​ ​(​หรือ​ฐาน​)​ ​ใน​ช่อง​ทาง​เดิน​เสียง​และ​อวัยวะ​ใน​ปาก​โดย​ใช้​ลิ้น​ ​(​หรือกรณ์)​ ​เคลื่อน​ไป​ประชิด​หรือ​ใกล้​กับ​ฐาน​ ​ซึ่ง​จะ​ได้​กล่าว​ใน​ราย​ละเอียด​ต่อ​ไป​ใน​บทความ​นี้​ ​​เช่น​ ​ระบบ​การ​เปล่งเสียง​พยัญชนะ​ปาฬิ​ได้​มี​การ​จัด​ระบบ​ตำแหน่ง​ที่​เกิด​เสียง​หรือ​ฐาน​ ​โดย​เรียง​เป็น​วรรค​ ​(​เป็น​หมู่​)​ ​ตาม​ฐาน​เสียง​จาก​ส่วน​ใน​ของ​ช่อง​ทาง​เดิน​เสียง​ ​(​vocal​ ​tract​)​ ​ออก​ไป​เป็น​ลำดับ​จนถึง​ริม​ฝีปาก

ประการ​ที่​สอง​ ​เสียง​สระ​ปาฬิ​มี​ความ​โดด​เด่น​ใน​การ​เป็น​เสียง​สระ​เดี่ยว (monophthong)​ ​อัน​เป็น​เสียง​พื้น​ฐาน​ของ​ธรรมชาติ​ที่​บริสุทธิ์​ใน​การ​ออก​เสียง​มนุษย์​ ​ทำให้​การ​เปล่ง​เสียง​มี​ความ​เรียบ​ง่าย​ ​ซึ่ง​หลัก​การ​ของ​การ​ออก​เสียง​สระ​เดี่ยว​ของ​มนุษย์​มี​การ​อธิบาย​อย่าง​ชัดเจน​ ​ใน​ตำ​รา​สัท​ทา​วิ​เสสไวยากรณ์ปาฬิ ตั้งแต่​เดิม​ ​การ​ออก​เสียง​สระ​ที่​เรียบ​ง่าย​ ​สามารถ​ฟัง​และ​ออก​เสียง​เลียน​แบบ​ได้​ชัดเจน​ ​ย่อม​เป็น​เหตุ​สำคัญ​ประการ​หนึ่ง​ที่​ทำให้​สามารถ​ออกเสียงปาฬิ​สืบทอด​มา​ได้​จนถึง​ทุก​วัน​นี้​

ประการ​ที่​สาม​ ​ปาฬิ​ยัง​เป็น​ภาษา​ที่​ไม่มี​วรรณยุกต์​หรือ​ไม่​ใช้​ระดับ​เสียง​สูง​ต่ำ​ใน​การ​ทำให้​ความหมาย​ของ​คำ​แตก​ต่าง​กัน​ ​จึง​ทำให้​สามารถ​ใช้​อักษร​ของ​ชาติ​ต่างๆ​ ​มา​เขียน​และ​ออก​เสียง​ได้​อย่าง​สะดวก​ ​นอกจาก​นี้​การ​ที่​ปาฬิ​ไม่มี​การ​ใช้​ระดับ​เสียง​สูง​ต่ำ​ใน​การ​แยก​ความ​หมาย​ของ​คำ​ ​แต่​ใช้​เสียง​ระดับ​เดียวกัน​ ​(​monotone​)​ ​เป็น​ส่วน​ใหญ่​ ​จึง​เกิด​ความ​สม่ำเสมอ​ของ​เสียง​ที่​มี​ความ​ไพเราะ​ใน​รูป​แบบ​หนึ่ง​ ​ทำให้​การ​เปล่ง​เสียง​ปาฬิ​เกิด​สันติ​บท​ ​คือ​ ​ทาง​แห่ง​ความ​สงบ​ ​อัน​นำ​ไป​สู่​วิมุตติ​รส​ ​ซึ่ง​เป็น​จุด​หมาย​สูงสุด​ใน​การ​เข้า​สู่​ความ​เป็น​ภาษา​พระ​ธัมม์​ของ​ปาฬิ​ด้วย​

​ประการ​ที่​สี่​ ​ภาษา​พระ​ธัมม์​ ​และ​ ​พระ​ธัมม​วินัย​ ​หมาย​ถึง​ ​ปาฬิ​ ​เป็น​ภาษา​ของ​พระพุทธ​พจน์​ปาฬิ​ ​ดัง​มี​คำ​อธิบาย​​ใน​อัฏฐ​กถา​พระ​ไตรปิฎกปาฬิ ​ว่า

​“​.​.​.​Dʰammoti ​Pāḷi…​”​
​​“​.​.​.​ปาฬิ​ ​นั่น​แหละ​คือ​ ​พระ​ธัมม์​.​.​.​”

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.sajjhaya.org/sites/default/files/Pali%2520and%2520IPA%2520260762-1.pdf