“พงศ์พร” ร่อนหนังสือสั่งสอบบัญชีวัดทั่วประเทศ – พระปล่อยข่าวลือ “รัฐรีดภาษีวัด”

ผอ.สำนักพุทธฯ สั่งขอข้อมูลวัดที่วางระบบการเงินและบัญชีของวัด กรณีนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันที ด้านพระปล่อยข่าวรัฐจะรีดภาษีเพราะถังแตก ทำศาสนาพุทธอ่อนแอ

วันนี้ (9 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด ระบุว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความประสงค์จะขอข้อมูลจากวัดทั่วประเทศ ที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด กรณีที่พระภิกษุสงฆ์ มิต้องถือเงินสด แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลโดยด่วน หากพบว่าวัดใดในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด มีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ โดยให้บันทึกเป็นวีดีโอ พร้อมสรุปข้อมูลขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ และส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 11 มิ.ย. ทั้งนี้ หากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใด ได้ดำเนินการสำรวจทั้งพื้นที่แล้ว ไม่ปรากฎว่ามีวัดที่ดำเนินการดังกล่าว ขอให้มีหนังสือแจ้งให้ทราบด้วย

อย่างไรก็ตาม พบว่าในโลกโซเชียล มีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งได้มีการปล่อยข่าวลือว่า กรณีที่ พ.ต.ท.พงศ์พร สั่งตรวจสอบวัดดังกล่าว อ้างว่าเพราะรัฐบาลถังแตก ไม่มีเงินจะจ่ายราชการ จึงต้องเก็บภาษีวัด และมองว่าเดี๋ยวนี้ฆราวาสปกครองสงฆ์ใหญ่กว่าพระ และพระสงฆ์ทำตัวอุเบกขาอย่างเดียว ถือว่าเป็นภัยต่อศาสนาพุทธ–จบ–