วัดอโยธยาราชธานี
พรปีใหม่จากแดนพุทธภูมิ ๒๕๖๒ || 2562

 

เมื่อมีความเป็นอยู่ปีใหม่ก็ย่อมมีสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่เรามีการเวลาที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ วันปีใหม่จึงเป็นวันเริ่มต้น

ฉะนั้นในโอกาสวันปีใหม่นี้ จึงขออำนวยพรจากแดนพุทธองค์ มีสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน กับทั้งสถานที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดวัดพระเชตวันมหาวิหาร ขอพรอันเป็นสิริเป็นมิ่งขวัญจาก แดนพระพุทธองค์มอบฝากให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญ การดำเนินชีวิตที่ดีงามผ่านทุกข์ โศกโรค ภัย สู่ความสุขกายสบายใจ ในวารดิถีปีใหม่นี้ทุกท่านเทอญ.

ขออำนวยพร

พระธรรมโพธิวงศ์
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล


อัลบัมภาพ เดินธุดงค์อินเดีย-เนปาล ปี ๒๕๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx