#พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเณรอินเดีย 150 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา 2562 ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร (วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา)

19 กุมภาพันธ์ 2562

(ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างศาสนทายาทในดินแดนพุทธภูมิ)

ขออนุโมทนา

#ติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายกองงานกิจการพิเศษ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
โทร ‭‭+91 870-9856759‬‬
LINE ID : narong84000