พา “ซุป’ตาร์” สร้างบารมี ณ ดินแดนแห่งการดับทุกข์

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร (พระอาจารย์กอล์ฟ) เป็นพระธรรมวิทยากร ได้นำ คุณ ณเดช_คูกิมิยะ , แม่แก้ว และคณะ เดินทางสู่แดนพุทธภูมิ พากราบสักการะและปฏิบัติบูชา สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน และ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมืองกุสินารา

ตลอดทั้งช่วงเช้าจนถึงบ่าย ณเดช และ แม่แก้ว พร้อมทั้งคณะ ได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่ ด้วยการตั้งใจสดับรับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระครูฯ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนประทักษิณารอบพุทธสถาน

เป็นบุญอันน่าปีติใจอีกครั้ง ที่นักแสดงผู้มีชื่อเสียงและมีคิวงานแน่นตลอดทั้งปี ยังพยายามจัดหาเวลาปลีกตัวมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ

ณเดช นั้น นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความกตัญญู และ เรียนรู้อย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรม เพราะตลอดเส้นทาง ณเดช ได้สวดมนต์บทต่างๆ เป็นอันมาก เช่น อิติปิโสเกินอายุ พาหุง มหากา พระธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ฯลฯ ตลอดจนการปฏิบัติในสมาธิภาวนา และฟังธรรมอย่างตั้งใจ พร้อมทั้งอุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอย่างมาก

ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกัน