#พระภิกษุสงฆ์ไทยได้รับนิมนต์จาก ฯพณฯ ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี นักธุรกิจและนักสะสมรถชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซึ่งเป็นบุตรชายของโมฮัมหมัด อับดุล การีม อัล ซารูนี เพื่อไปสนทนาธรรมยังบ้านพักของเขาในนครดูไบ โดยอัลซารูนีเป็นประธานมูลนิธิอัลซารูนี และประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเอมิเรสต์ เขามีชื่อเสียงหลังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊ค ในฐานะผู้ที่มีรถสะสมมากที่สุดในโลก จำนวนกว่าสองหมื่นคันติดกัน 2 ปีซ้อน คือในปี พ.ศ. ‭2545-2546‬

ฯพณฯ ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี ได้มีปฏิสันถารกับคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ด้วยการกล่าวชื่นชมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า คำสอนของพระองค์มุ่งสอนให้มนุษย์หลีกเลี่ยงจากการใช้ความรุนแรง

คณะสงฆ์ได้ตอบข้อซักถามของ ฯพณฯ อัลซารูนี ถึงข้อสงสัยว่าทำไมพระสงฆ์จึงต้องสวมจีวรสีส้มและโกนหัวว่า จริงๆแล้วสีของจีวรที่พระสงฆ์สวมคือ “สีกรัก” โดยมีประวัติย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อ 2,600 ปีก่อน เนื่องจากเป็นสีที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติในยุคนั้น มีการใช้สืบต่อกันมาจนกลายเป็นที่นิยม และแพร่หลายในหมู่ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาททั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแตกต่างจากภิกษุฝ่ายวัชรยานที่นิยมสีน้ำตาลแดงมากกว่า จีวรของพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเรียบง่าย และการไม่ยึดติดกับทางโลก ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับที่ว่า ทำไมพระภิกษุถึงต้องโกนหัว เพราะไม่เช่นนั้น ในวันหนึ่งๆพระสงฆ์คงต้องเดินไปส่องกระจกวันละหลายครั้ง เพื่อไปหวีหรือจัดทรง หรือไม่ก็ยืนนึกว่าครั้งหน้าจะตัดทรงอะไรดี เหล่านี้คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังว่าทำไมพระภิกษุจึงต้องโกนหัว

คณะสงฆ์ได้ถวายของหวานและของที่ระลึกให้กับ ฯพณฯ อัลซารูนี อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักและการให้เกียรติ ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี ได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ที่รับอาราธนาเขามายังบ้านพัก และมอบความรู้มากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เขากล่าวย้ำว่า ความเรียบง่ายและความสำรวมของเหล่าพระภิกษุ สร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมาก

โดย ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี ได้กล่าวปิดท้ายว่า พระพุทธศาสนามีคุณูปการต่อโลกใบนี้ ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับมวลมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตัวเขาเองตระหนักเป็นอย่างดีว่า พระพุทธศาสนาเป็นกลจักรสำคัญ ที่ส่งเสริมความรักและสันติภาพให้กับโลกใบนี้

Thai Buddhist monks paid a visit to His Excellency Suhail Mohammad Al Zarooni, an Emirati businessman and a car collector, who is a son of Mohammad Abdul Karim Al Zarooni at his residence in Dubai. Al Zarooni is a chairman of Al Zarooni Foundation and the Emirati Entrepreneur who is best known for holding Guinness World Record twice for the year 2002 and 2003 for his collection of over 20,000 model cars.

His Excellency Suhail Mohammad Al Zarooni interacted with the Buddhist monks from UAE Meditation Center saying the Buddha’s teachings have always shown us the path away from wars.

The Buddhist Monks replied Al Zarooni to a question why Buddhist monks wear orange robes and have their heads shaved that the robes worn by Buddhist monks are actually saffron in color and have a history dating back to over 2,600 years. Saffron was chosen mainly because of the dye available at that time. The tradition stuck and became the color of choice for Theravada Buddhist monks across Southeast Asia, as opposed to a maroon color for Tibetan monks. The robes themselves are meant to symbolize simplicity and detachment of materialism which is the same reason as for why Buddhist monks have their heads shaved. Without a shaven head, one needs many times a day standing in front of the mirror to comb and style it or complain about it. This is exactly a reason behind a shaven head.

The Buddhist monks presented the sweets and a memento to Al Zarooni as a token of love and honor. Suhail Mohammad Al Zarooni thanked the Buddhist monk society for visiting him at his place and for the teachings given. He further said the simplicity and humbleness of the Buddhist monks have touched him.

Suhail Al Zarooni said Buddhism has contributed to the cultural upliftment of mankind globally and he considered it to be a uniting force for love and world peace.