— ตอบปัญหาธรรมะ —

คำถาม :
มีพระสงฆ์หลายรูปไปเผยแผ่ศาสนาในยุโรป แต่ละองค์ก็มีแนวเน้นแตกต่างกัน บ้างก็เน้นสมาธิ บ้างก็เน้นเจริญสติ บ้างก็เน้นเป็นเครื่องราง อยากทราบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อไหนถูกต้อง ข้อไหนผิด?

คำตอบ :

นี้คือความหลากหลายของสังคม คล้ายๆกับในตลาดจะมีสินค้าหลายประเภทหลายชนิด แม้แต่ของชนิดเดียวกันก็มีหลายขนาด พระที่ออกไปเผยแผ่ศาสนาในต่างแดนก็เป็นพระที่อาศัยคุณสมบัติเดิม ที่ท่านอยู่ในประเทศนั้น ๆ เช่น พระไทยก็อาศัยคุณสมบัติเดิมที่ท่านมีอยู่ในเมืองไทย ท่านมีความสามารถในเรื่องใด ท่านก็จะเน้นในเรื่องเหล่านั้น จะเน้นในเรื่องที่ท่านไม่สามารถได้อย่างไร ก็คล้ายๆกับอาหารที่มีคุณสมบัติอย่างไร เขาก็ทำหน้าที่ของเขาตรงนั้น จุดเน้นในเมืองไทยเองก็แตกต่างกัน ไม่ต้องกล่าวถึงต่างประเทศ
การจะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด จะต้องมองดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ แนวที่น่าห่วงคือแนวเครื่องรางของขลังเพราะมีความเสี่ยงสูง การเน้นที่สติ เน้นที่สมาธิ เน้นที่ศีล จะไม่มีปัญหาแต่เครื่องรางของขลังอาจจะเป็นฐานที่จะดึงคนขึ้นสู่การประพฤติปฏิบัติ ในระดับของศีลก็ได้ อย่างในสมัยโบราณเครื่องรางของขลังจะเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะ ท่านให้ไปท่านจะฝากศีลไปด้วย เช่นว่า พระองค์นี้ด่าไม่ได้ องค์นี้โกหกไม่ได้ องค์นี้ผิดลูกผิดเมียเขาไม่ได้ องค์นี้ดื่มสุราไม่ได้ องค์นี้ลักของไม่ได้ จะมีศีลควบไปกับพระเครื่อง ที่ท่านอยากให้จริงๆ คือ ศีล แต่ให้โดยตรงๆไม่ได้ ทำนองยาขมที่ต้องเคลือบด้วยน้ำตาล

เพราะฉะนั้น จึงต้องมองที่ผลอันเกิดขึ้นภายในใจว่าจากการปฏิบัติเช่นนั้น มีปัญญาเพิ่มขึ้นไหม ในขณะที่เรารู้สึกว่าปัญญาเพิ่ม ดูจิตใจมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ดูว่าโลกทัศน์เราเป็นอย่างไร มองคนอื่น สัตว์อื่น ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ ถ้าผลจากการปฏิบัติออกมาในลักษณะนี้ก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนจะเพิ่มจากจุดใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ขึ้นกับวุฒิภาวะของผู้ฟังแต่ละคน จะเริ่มจากจุดเดียวกันคงไม่ได้.

/
/
ที่มา : หนังสือ ” ตอบปัญหานานาชาติ ”
หมวด : ปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน