พระอภิธรรม จูฬฯตรี ครั้งที่ 9 ช่วงเช้า 9.00-11.30
บรรยายโดย อาจาย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์ ณ วัดจากแดง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562