พระอภิธรรม จูฬฯตรี ครั้งที่ 11 วันที่ 24 มีค. 2562  บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์