พระอภิธรรม จูฬฯตรี ครั้งที่ 13 วันที่ 7 เมษายน 2562 ช่วงเช้า และบ่าย
บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์
สำนักเรียน วัดจากแดง สมุทรปราการ