วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย…
พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 8 ช่วงเช้า บ่าย 9.00 น.- 11.30 น. 13.00 3-16.00 
บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์
ณ วัดจากแดง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562