วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย…
พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 7 
บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์
ณ วัดจากแดง วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562